ABDULLAH UÇMAN

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

17 Şubat 1951’de Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı (1968). İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1972). Bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976’da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda görev aldı. 1978’de İstanbul Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde Mehmet Kaplan’ın asistanı oldu. 1981’de Doktorasını tamamladı. 1996’da Doçent, 2002’de Profesör unvanını aldı. 2003-2004 öğretim yılında (Kıbrıs-Lefkoşe’de) Yakın Doğu Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2006-2008 yılları ara­sında İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu’nda görev yaptı. 1984’ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bö­lümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışıyor. 1983-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde redaktör ve madde yazarı olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babası. Yeni Sanat (1974-1975, 10 sayı) dergisinin kurucuları ve yazar­ları arasında yer aldı. Yakın dönem Türk edebiyatını konu alan çeşitli araştırma ve in­celemeleri Hisar, Hareket, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Millî Kültür, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Tarih ve Toplum, Dergâh, Kitap-lık, Kaşgar ve Türk Edebiyatı dergilerinde yayımlandı.

Araştırma-İnceleme Kitapları: Eşrefoğlu Rûmî-Hayatı ve Menkıbeleri (1976),Koca Sekbanbaşı Risalesi (1976),Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri (1982),Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (M. Kaplan, İ. Enginün, B. Emil ve N. Birinci ile 1984),Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (Rıza Tevfik’in eseri, 1984),Biraz da Ben Konuşayım (Rıza Tevfik’in hatıratı, 1993),İstanbul’da Bir Ramazan (Cenab Şa­habeddin’in Ramazan yazıları, 1994),Şiiri ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup (1997),Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza Tevfik’e Bir Mektup (1997),Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa (1997),Bir 150’liğin Mektupları (Ali İlmî Fânî’den Rıza Tevfik’e mektuplar, 1998),Muallim Naci (1998),Ebûbekir Râtib Efendi’nin Nemçe Sefâretnâmesi (1999),Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları (2000),Bir Gül Bu Karanlıklarda (Tanpınar Üzerine Yazılar, Handan İnci ile, 2002),Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma (2004),Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri (Rıza Tevfik’in şiirleri, 2005),Menâkıb-ı Eşrefzâde (2009),Fatih’te Geçen Kırk Yılın Hikâyesi (2009),Rıza Tevfik’in Sanat ve Düşünce Dünyası (2011),Rıza Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanım’a Mektup­lar (2012),Tanpınar’ın Edebiyat Dersleri (2013),Refik Hâlid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar (2014),Rıza Tevfik’ten Kızı Munise Hanım’a Mek­tuplar (2015),Rıza Tevfik’in Mektupları (2016),İki 150’liğin Mektupları (Rıza Tevfik-Refî Cevad Ulunay mektuplaşması, 2017),Yirmisekiz Çele­bi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefâretnâmesi (2017).