İHSAN DENİZ

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

1951’de Bulgaristan’dan göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak 8 Nisan 1960’da İne­göl’de dünyaya geldi. İlkokula 1967’de İstanbul Küçükyalı’da başladı. Ortaokulu ve liseyi Bursa’da yatılı olarak okudu. Ödemiş’te (İzmir),kısa bir süre memuriyet yaptı. İnegöl’de çeşitli işlerde çalıştı. Yetişme çağlarında sadece dinî hususlarda değil edebiyat, tefekkür ve sanat hususlarında da babası Faik Bey ile amcası Mahmut Ali Bey’in etkileri derin oldu.

İlk şiirlerini Bursa’da Marmara gazetesinin kültür sanat sayfalarında yayımladı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde üniver­site eğitimine başladı. ‘Asıl şiirlerim’ dediği şiirlerini bu süreçte 1982 yılından başlayarak Yönelişler dergisinde yayımladı. Yönelişler, şairin şiire dair kavrayış­larının geliştiği bir ortam oldu. 1986 yılında üniversite eğitiminin ardından yük­sek lisans eğitimine başlasa da yarım bıraktı ve askere gitti. Askerlik sonrası Bursa’ya yerleşti. 1988’de burada evlendi. 1991’de Bürde dergisinin kuruluşuna katıldı.

1988-1999 yılları arasında maişetini temin için tekstil ticaretiyle uğraşmak duru­munda kalan şair, bu yıllarını şiiri açısından ‘kayıp yıllarım’ olarak gördü. Nitekim bu süreci kendisi için tahammül edilebilir kılmak maksadıyla 1995-1999 yılların­da İpek Dili şiir dergisini yayımladı. İpek Dili, 1980 sonrası şair kuşağı içinde de­ğerlendirilen şairin şiir anlayışının tebellür etmesi için önemli bir merhale oldu. 2000-2007 yıllarında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İhsan Deniz, 2001 yılından beri amcası Mahmut Ali Deniz adına kurulmuş olan bir vakfın bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Araştırma Kütüphanesi’nde yö­neticilik yapmaktadır.

Şiir Kitapları: Mağara Külleri (1984),Yalnız Sana Söyle­nen (1985),Adımlarımın Gizli Sokağı (1986),Perde­ler (1992),Gecediloldu (1998),Hurûfî Melâl (2002),Buz ve Fire (2005),Daima Unutma (2007),Baht-ı Siyah (2009),Suya Kanat (2012),Dut Ağacında (2015).