KAYAHAN ÖZGÜL

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

1961’de Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin (şimdiki Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Beş yıl Türkçe okut­manlığı yaptıktan sonra, mezun olduğu bölümün araştırma görevlisi oldu. 1989’dan beri Gazi Üniversitesinde öğretim üyesidir. 2003 yılında, Kandille İskandil adlı kitabıyla Türki­ye Yazarlar Birliği’nin “en iyi inceleme” ödülünü; Yürütme Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi altprojesinin başkan yardımcısı olarak çalıştığı “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi” ile de 2007 yılında Elginkan Vakfı’nın Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Telif Kitapları: Halid Fahri Ozansoy, Hayatı Ve Eserleri (1986),Hersekli Ârif Hikmet, Hayatı Ve Eserleri (1987),Leskofçalı Galib, Hayatı Ve Eserleri (1987),Yenişehirli Avni, Hayatı Ve Eserleri (1990),Türk Edebiyâtında Siyâsî Rûyâlar (1993),Resmin Gölgesi Şiire Düştü-Türk Edebiyatında Tablo Altı Şiirleri (1997),Helvacı-zâde Muharrem Hasbi, Hayatı Ve Eserleri (1998),Osman Nevres, Hayâtı Ve Eserleri (1999),Kandille İskandil (2003),XIX. Asrın Ben­zersiz Bir Politekniği: Münif Paşa (2005),Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle-Modern Türk Şiirine Doğru (2006),Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-I) (2008),Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-II) (2008),Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemâl Akünal (2010),XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ (2012),Babil’le Ebabil (2013),Kemâl’le İh­timâl: Nâmık Kemâl’in Şiirine Tersten Bakmak (2014),Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-I: Yenişehirli Avni Bey (2015),Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-II: Hersekli Ârif Hikmet Bey (2015),Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-III: Leskofçalı Galib Bey (2015),Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-IV: Osman Nevres Efendi (2016),Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-V: Mu­allim Naci Efendi (2016).

Yayına Hazırladığı Kitaplar: Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek (müşterek, 1987),Ali Ekrem Bolayır’ın Hâtıraları (1991),Ali Ekrem Bolayır’dan Suut Kemâl Yetkin’e Mektuplar (1996),Bîgâne Durmayın Âşinânıza-Müftüoğlu Ahmed Hikmet’in Mektup, Şiir Ve Günlükleri (1996),Nahid Sırrı Örik’in Bütün Eserleri: San’atkârlar (1996),Yıldız Olmak Kolay Mı? (1996),Kırmızı Ve Siyah (1997),Eve Düşen Yıldırım (1998),Paşabey-zâde Ömer Âli Bey, Türkmen Kızı (1997),Kenan Hulûsi Koray, Beşer Dakikalık Hikâyeler (2000),Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi (2000),Salâhaddin Enis Ata­beyoğlu, Bataklık Çiçeği (2000),İbnülemin M. Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, C. II (2001),Ali Kemâl, Fetret (2003),Ali Kemâl, Ömrüm (2004),Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü-Modern Türk Şiirini Ararken (2006),Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân-ı İlâhiyât (2013),Ali Ekrem Bolayır, Türk Edebiyatının Son Mesnevîsi: Tâir-i İlâhî (2013),Candan Geçelim Yâ Hû: XIX. Asrın Şairlerinden Dinî-Tasavvufî Şiirler (1801-1922) (2014).