OĞUZ DEMİRALP

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

22 Ocak 1952’de İstanbul, Üsküdar’da doğdu. 1971’de Saint Joseph Lisesini bitirdikten sonra, 1976 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İdari İlimler Fakültesi Kamu Yö­netimi Bölümünü bitirdi. 1976-78 yılları arası bankacılık ve ticaret sektöründe çalıştı. 1978-80 arasında Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünde ikinci kâtip olarak görev yaptı. Münih Başkonsolosluğunda konsolos yardımcılığı yap­tı.Aynı dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti danışmanlığı (1980-83),Tahran Büyükelçiliği başkâtipliği (1983-85) görevlerinde bulundu. Siyaset Planlama Dairesinde güncel siyasî konulardan, AGİT ve silahsızlanmadan sorumlu şube müdürü (1985-87),Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği müs­teşarı (1987-91),AGİT Dairesi Başkanı (1991-93),Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde daimi temsilci yardımcısı (1993-97),Dışişleri Bakanı özel mü­şaviri (1997-00) olarak çalıştı. 2000 yılında büyükelçi olduktan sonra Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNC­DAT) Konseyi Başkan Yardımcılığı, DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı (2000-01),DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanlığı (2002-03) görevlerini yürüttü. 2002-05 yılları arasında büyükelçi ve AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak çalıştıktan sonra 31 Aralık 2005’te atandığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevini 2009’a kadar yürüttü. 2009-2010’da Bern Büyükelçisi, 2010-2013 yıllarında BM Ce­nevre Ofisi Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 2014 Kasım ayında Türkiye’nin Meksiko Büyükelçiliği görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığından 22 Ocak 2017’de yaş haddinden emekli olan Demiralp, Fransızca ve İngilizce biliyor. İlk yazılarını ve çeviri­lerini 1973’ten başlayarak Yeni Dergi’de, kurucularından olduğu Yazı, Cehennemde Bir Mevsim gibi dergilerde yayımladıktan sonra 1980’lerde Yeni Dergi, Yazko Edebiyat, Somut, Doğu-Batı, Soyut, Argos ve Oluşum’da gün ışığına çıkardı. 2006 yılında Sa­tırlar Arasında Aylaklık (2006) kitabıyla Memet Fuat Eleştiri/Deneme Ödülü’ne layık görüldü. 2015’ten beri Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurul üyeliği yapmaktadır.

İnceleme-Eleştiri Kitapları: Kutup Noktası: Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Eleştirel Deneme (1993),Tanrı Bakışlı Çocuk: Walter Benjamin Üzerine 49’a Parçalanmış Deneme (1995),Okuma Defteri (1995),Yazı ve Yalnızlık (1997),Kör Okur: Sâdık Hidayet Üzerine Kör Baykuş Merkezli Okuma Denemesi (2001),Gönderilmemiş Kartpostal Yazıları (2002),Satırlar Arasında Ay­laklık (2006),Sinemasının Aynasında Türkiye (2009),Hepinize Etkin Oku­malar Dilerim (2012),Okuya Yaza Geçiyor Ömür, Bitmiyor Kitap (2014),Tanpınar’a Biraz Huzur Verelim (2014).