TURAN KOÇ

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

1952 yılında Kayseri’de doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha önce çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapan Turan Koç, 1984 yılın­dan itibaren akademik araştırmalara ağırlık vermeye başladı. “Ölümsüzlük Açısından Ruh-Beden İlişkisi” adlı teziyle ‘Dr.’ unvanını aldı. Hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üni­versitesi İslâmi İlimler Fakültesinde öğretim üyesi (Dekan) olarak görev yapmaktadır. Şiir ve edebiyatla yakından ilgilenen Turan Koç’un akademik araştırmaları din felsefesi, dil felsefesi, estetik, sanat felsefesi, kültür ve medeniyet gibi konular üzerinde yoğun­laşır. İngilizce, Arapça ve Farsçadan sanat, edebiyat, felsefe ve tasavvufla ilgili kitaplar da çevirmiştir.

Şiir Kitapları: Kan Gibi Vakte Düşen (2014),Fetret Zamanları (1983).

Deneme: Ceylan Kovalamak (1998),Ölümsüzlük Düşüncesi (1993),Din Dili (1995), İs­lam Estetiği (2009), Varoluşun Tanıkları (2013),Zamanın Gözleri: Sanat, Dil Hakikat (2016).

Çevirileri (Başlıcaları): Titus Burckhardt, İslam Sanatı: Dil ve Anlam (2005),Martin Lings, Kur’an Hat ve Tezhibinden Parıltılar(2012), William C. Chittick, Tasavvuf ve Va­rolmanın Boyutları (2007),Oliver Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş (1992), Je­rome Schaffer, Zihin Felsefesi (2005),Dilin Ötesi (2018).